สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ก.ค.64 ถึงวันที่ 20 ก.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่องค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน